Jak ubiegać się o zmianę obecnego statusu na status studenta F1:

 1. Zadzwoń do nas lub przyjdź do szkoły i skonsultuj się z naszym doradcą ds. studentów międzynarodowych.
  Wypełnij naszą aplikację i zarejestruj na wybrany program.
 2. Dostarcz dokumenty finansowe:
 • Jeżeli będziesz się sam sponsorował - dostarcz oryginał zaświadczenia z twojego banku o stanie konta,
 • Jeśli twoim sponsorem będzie rezydent lub obywatel amerykański, musisz posiadać wypełnione przez tą osobę oświadczenie o sponsorowaniu (formularz I-134) i dostarczyć oryginalne zaświadczenie z jego/jej banku,
 • Jeśli masz sponsora z twojego kraju, musisz posiadać od tej osoby list zapewniający sponsorstwo i dostarczyć jego/jej zaświadczenie z banku. W liście sponsorskim twój sponsor musi zaświadczyć, że pokryje twoje koszty związane ze szkołą, życiem i ubezpieczniem.
 1. Napisz list wyjaśniąjacy, dlaczego zdecydowałeś się na studia w USA.
 2. Dostarcz swój obecny adres w USA i adres pod którym jesteś zameldowany w twoim kraju.
 3. Wypełnij i podpisz formularz I-539 (aplikacja do zmiany nieimigracyjnego statusu). 
  Szkoła pomoże ci w wypełnieniu tego formularza.
 4. Dostarcz czek lub przekaz pieniężny w wysokoci $370.00 wystawiony na USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Wszystkie dostarczone przez Ciebie dokumenty i formularz I-20 zostaną wysłane do USCIS. Zatwierdzenie zmiany zależy wyłącznie od Twojego aktualnego statusu, kompletnej dokumentacji i decyzji urzędników USCIS.

Pamiętaj

Twoje dokumenty muszą być dostarczone do INS przed wygaśnięciem daty wpisanej na kartce I-94. INS jest w procesie modernizacji przepisów dotyczących procedur zmiany statusu. W związku z tym zgłoś się bezpośrednio do biura International Educational Center, żeby sprawdzić czy kwalifikujesz się do uzyskania zmiany statusu.

Transfer

 1. Porozmawiaj ze swoim doradcą w obecnej szkole o możliwości transferu do International Educational Center. Upewnij się, że ukończyłeś obecny program nauczania i nie masz żadnych zaległości albo innych spraw do uregulowania z obecną szkołą.
 2. Odbierz formularz transferu osobiście w International Educational Center. Formularz transferu może zostać do Ciebie dostarczony w formie faksu, maila lub listownie na podany przez Ciebie adres.
 3. Przekarz formularz transferu doradcy w obecnej szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu szkoła powinnna przesłać ten dokument do nas faxem a następnie pocztą.
 4. Wypełnij naszą aplikację, zarejestruj się na wybrany program i wybierz plan opłat za czesne.
 5. Dostarcz dokumenty finasowe:
 • Jeżeli będziesz się sam sponsorował - dostarcz oryginal zaświadczenia z twojego banku o stanie konta,
 • Jeśli twoim sponsorem będzie rezydent lub obywatel amerykański, musisz posiadać wypełnione przez tę osobę oświadczenie o sponsorowaniu (formularz I-134) i dostarczyć oryginalne zaświadczenie z jego/jej banku,
 • Jeśli masz sponsora z twojego kraju, musisz posiadać od tej osoby list zapewniąjący sponsorstwo i dostarczyć jego/jej zaświadczenie z banku. W liście sponsorskim twój sponsor musi zaświadczyć, że pokryje twoje koszty związane ze szkołą, życiem i ubezpieczniem.
 1. Doradca ds. studentów międzynarodowych w International Educational Center powiadomi USCIS o twoim transferze i wystawi nowy formularz I-20. Jeżeli planujesz opuścić USA podczas procesu transferu skonsultuj się z doradcą ds. studentów międzynarodowych w obu instytucjach.

Istnieje również możliwość transferowania się z International Educational Center do innej szkoły pod warunkiem, że masz pozwolenie z INS o ubieganie się o wizę F1. Jeżeli chcesz się przenieść z International Educational Center do innej szkoły, musisz nas o tym powiadomić co najmniej miesiąc przed transferem. Musisz się również upewnić, że zakończyłeś sesję, za którą zapłaciłeś przed transferem.

Z Zagranicy

Aby starać się o wizę studencką F1 z zagranicy, potencjalny student powinnien:

 1. Dostarczyć dokumenty finasowe:
 • Jeżeli będziesz się sam sponsorował - dostarczyć originał zaświadczenia z twojego banku o stanie konta,
 • Jeśli twoim sponsorem będzie rezydent lub obywatel amerykanski, musisz posiadać wypełnione przez tę osobę oświadczenie o sponsorowaniu (formularz I-134) i dostarczyć oryginalne zaświadczenie z jego/jej banku,
 • Jeśli masz sponsora z twojego kraju, musisz posiadać list od tej osoby zapewniający sponsorstwo i dostarczyć jego/jej zaświadczenie z banku. W liście sponsorskim twój sponsor musi zaświadczyć, że pokryje twoje koszty związane że szkołą, życiem i ubezpieczniem.
 1. Zrobić kopię pierwszej strony paszportu.
 2. Przefaksować te dokumenty na numer: 001-1-847-486-9081.
 3. Po otrzymaniu przez nas faxu, wyślemy ci następujące dokumenty: formę I-20, rachunek za opłacenie szkoły i instrukcje. Z tymi dokumentami i ważnym paszportem możesz ubiegać się o przyznanie wizy studenckiej w Ambasadzie lub Konsulacie Amerykańskim w Twoim kraju.
 4. Wypełnić elektronicznie aplikację.