Angielski jako drugi język:

Nasz program jest wielopoziomowym kursem dla dorosłych i młodzieży, którzy chcą poprawnie i płynnie mówić po angielsku. 
Program ten ma wyjątkowo "naturalne podejście do nauki języka angielskiego". Kładzie duży nacisk na zastosowanie konwersacji w kontekście autentycznych sytuacji życiowych, w których ćwiczymy zarówno poprawność i płynność wypowiedzi. W naszej metodzie stosujemy ćwiczenia receptywne, które ułatwiają studentom przyswajanie nowych funkcji, struktur gramatycznych i słownictwa. Zasady gramatyki, słownictwo, wymowa i intonacja są wyjaśniane i ćwiczone przez cały czas na zajęciach. Wszystkie cztery umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie są rozwijane systematycznie.Studenci przechodzą od poziomu początkującego poprzez średniozaawansowany do zaawansowanego bazując na wszechstronnie i gruntownie opracowanym konspekcie.

Nasze programy bazują na metodach i strategiach nauczania wypracowanych w oparciu o badania psycholingwistyczne i sprawiają, że nauka języka angielskiego odbywa się stymulująco, motywująco i z porządanymi efektami.

Angielski w Biznesie:

Program ten opracowany jest dla studenów, którzy chcą nauczyć się języka angielskiego i zrozumienieć kulturę amerykańską w celu zadawalającego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Na tym kursie studenci nauczą się jak zachować się w codziennych sytuacjach w miejscu pracy oraz poznają specyficzne formy językowe obowiązujące w środowisku biznesowym.Tematy zajęć zawierają standardowe biznesowe słownictwo potrzebne podczas rozmowy telefonicznej, sprzedaży, wypowiedzi na spotkaniach biznesowych, dotyczące etykiety biznesowej i wiele więcej. Studentom zostaną przedstawione autentyczne biznesowe zdarzenia, których przykłady zaczerpniete są z różnych źródeł. Nauczą się jak napisać podsumowanie, raport, list czy notatkę. Ćwiczenia ze słuchania pozwolą studentom polepszyć tę umiejetność. 

Na poziomach zaawansowanych tematyka zajęć będzie dotyczyła spraw międzynarodowych takich jak:

 • Marketing,
 • Przywódcy branżowi,
 • Sprzedaż,
 • Telekomunikacja,
 • Ceny,
 • Znajomość kultury,
 • Monopole,
 • Rozrywka,
 • Finanse,
 • Struktura korporacji,
 • Zarządzanie,
 • Kwestie ekonomiczne.

Przygotowanie do egzaminu TOEFL:

Program ten da Ci przedsmak egzaminu poprzez nauczanie sprawdzonych startegii pomagających w pomyślnym zdaniu tego egzaminu i pozwoli Ci udoskonalić pisanie testu w naszych specjalistycznych klasach. Program ten ma wyjątkowe podejście do zdania wszystkich części tego egzaminu: czytania, słuchania, mówienia i pisania. Zdanie tego egzaminu otwiera drogę do wszystkich uniwersytetow i szkół, a tym samym do zrealizowania aspiracji zawodowyc.